Activiteiten

In totaal zijn er tijdens het lustrum 10 activiteiten, waarvan er 8 door de lustrumcommissie georganiseerd worden en 2 door andere commissies, namelijk de symposium- en de almanakcommissie. Alle activiteiten zijn beschreven en te bekijken onder de kopjes onder 'Activiteiten' in de balk hierboven.